دستگاه حکاکی روی کپسول آتشنشانی

این دستگاه عمدتا برای تولید کنندگان مخازن اکسیژن و یا کپسولهای آتش نشانی کاربردی می باشد. یونیت حکاکی در این مدل دستگاه یا میتواند مدل ضربه ای باشد و یا مدل حک کششی یا SCRIBE باشد. لازم به ذکر است دستگاه حکاکی لیزری فایبر توانایی انجام حکاکی بر روی این مخازن را ندارد.