دستگاه حکاکی لیزری فلایینگ

دستگاه حکاکی لیزری فلایینگ ،حکاکی بر روی قطعات موجود در خطوط تولیدی کارخانجات صنعتی را بدون توقف و با سرعت بالا انجام می دهد . در این دستگاه ، حکاکی بر روی قطعه در حال حرکت می تواندبا حداکثر سرعت 200 متر بر دقیقه  انجام گردد . کیفیت بالای قطعات در سرعت بالای حکاکی این دستگاه اهمیت بسزایی دارد .