دستگاه حکاکی غلطکی دستی

دستگاه حک غلطکی دستی جهت حکاکی بر روي قطعات استوانه اي شکل مورد استفاده قرار می گیرد که قابلیت چرخش را داشته باشد.  چرخش قطعه به دو روش امکان پذیر میباشد:

  • چرخش قطعه استوانه اي بر روي دو عدد غلطک
  • چرخش قطعه استوانه اي شکل توسط یک عدد شافت