دستگاه حکاکی ضربه ای روی فلز مدل HA150

دستگاه حکاکی مدل HA150 جهت حکاکی بر روی قطعات سبک که امکان جابجایی آنها مقدور می باشد مورد استفاده قرار میگیرد. نامهای دیگر این محصول در بین صنعتگران دستگاه حک ضربه ای ، دستگاه حکاکی سوزنی و دستگاه حکاکی کوبشی می باشد.