درباره آرین صنعت حک

شرکت آرین صنعت حک با بهره گیری از کادری مجرب و کارآزموده از کارشناسان در رشته های مهندسی مکانیک ، برق ، کامپیوتر و… با هدف فعالیت در زمینه طراحی و تولید ماشین آلات حکاکی تاسیس گردیده است.

مدیریـت محتـرم شـرکت، افتخـار همـکاری در سـاخت اولیـن نمونـه دسـتگاه حکاکـی CNC در ایـران را در سـال 1380 دارا مـی باشـند لـذا بـا اتـکا بـه علـم و تجربـه ایشـان امـروزه توانسـته ایـم در زمـره اولین تولیــد کننــدگان ماشــین آلات حــکاکیCNC قــرار گیریــم و ســهم قابــل توجهــی از بــازار ایــن فنــاوری را بــه خــود اختصــاص دهیــم. پس از گذشت نزدیک به دو دهه فعالیت در سال 1395 بنا به نیاز بازار و گسترش تکنولوژی در زمینه لیزرهای صنعتی در دنیا ، پس از کسب مجوز از سازمان انرژی اتمی ایران ، فعالیت در زمینه لیزرهای صنعتی را آغاز نمودیم ،این دستگاه ها همگام با تکنولوژی روز دنیا تولید وما مفتخریم که به عنوان اولین شرکت تخصصی در زمینه حکاکی موفق به ارائه مجموعه ای کامل از دستگاه های حک CNC ولیزری شده ایم و توانسته ایم بیش از هزار شرکت ،کارخانه ،

کارگاه تولیـدی ، صنایـع نظامـی ، صنایـع نفت گاز وپتروشـیمی، موادغذایی و بسته بندی ، پزشکی ، خودرو سازی ، ساختمانی و …را تحت پوشش محصولات خود قرار دهیم.ارئه بهترین کیفیت و خدمات پس از فروش همواره اصلی ترین هدف ما می باشد.

برخی از مشتریان ما