نمایشگاه صنعت تهران 1397

نمایشگاه صنعت تهران در تاریخ 21 الی 24 مهر ماه سال 1397 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار گردید و شرکت آرین صنعت حک پذیرای بازید کنندگاه این دوره بود.