دستگاه غلطکی بزرگ

جهت حکاکی بر روی قطعات در تیراژ بالا.حک پارامترهای ثابت بر روی قطعه.

جهت حکاکی بر روی قطعات استوانه ای مورد استفاده قرار میگیرد.

سایز قطعات حداقل 8 میلیمتر.

حداکثر عمق حک 1 میلیمتر میباشد.

قابلیت حک شماره فنی و کد و لوگو .

سیستم حرکتی به صورت پنوماتیک و یا الکترو موتور.