حک کششی

دستگاه حک خراشی جهت حکاکی بر روی بلوک سیلندر خودرو با امکان حک شماره بارکد خوانده شده از طریق بارکد خوان

در این روش حکاکی ابزار حکاکی با قدرت زیاد بر روی قطعه حرکت کرده و باعث ایجاد خراش در سطح قطعه میشود. و به این علت این دستگاه را دستگاه حک کششی (scribe) و یا دستگاه حک خراشی نام نهاده اند.
این روش از حکاکی برای صنایع خودرو سازی و صنایعی که حکاکی بر روی قطعه دارای صدای آزار دهنده میباشد پیشنهاد میگردد.
باید توجه داشت که عمق حکاکی در این روش به نسبت دستگاه حک ضربه ای کمتر میباشد . و حداکثر 0.5 میلیمتر است .و در این روش قطعه حتما باید ثابت باشد تا عملیات حکاکی صورت گیرد.