حک کششی

در این روش حکاکی ابزار حکاکی با قدرت زیاد بر روی قطعه حرکت کرده و باعث ایجاد خراش در سطح قطعه میشود. و به این علت این روش حکاکی را کششی (scribe) و یا خراشی نام نهاده اند.
این روش از حکاکی برای صنایع خودرو سازی و صنایعی که حکاکی بر روی قطعه دارای صدای آزار دهنده میباشد پیشنهاد میگردد.
باید توجه داشت که عمق حکاکی در این روش به نسبت حک ضربه ای کمتر میباشد . و حداکثر 0.5 میلیمتر است .و در این روش قطعه حتما باید ثابت باشد تا عملیات حکاکی صورت گیرد.