حک ضربه ای

در این روش دستگاه حکاکی بوسیله ابزار حک ضربه ای indent marking  عملیات حکاکی را انجام میدهد.

باید توجه داشت در این روش ابزار حکاکی با سرعت زیاد حدود 20 ضربه در ثانیه بر روی قطعه وارد نموده که این ضربه ها به صورت سوزنی و در سطح مقطع کوچکی از قطعه وارد میشود که باعث ایجاد نقاط بسیار در کنار یکدیگر میشود. سرعت حکاکی در این روش تقریبا بالا بوده و عمق حکاکی از مقدار بسیار ناچیز تا مقدار حداکثر تعریف شده برای دستگاه قابل تنظیم میباشد.

این یک روش بسیار رایج در دستگاههای حکاکی CNC میباشد که در بسیاری از شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد.