حک براده برداری

با قابلیت حک ضربه ای و پانتوگرافی:

frez

 

این دستگاه یک فرز سه محورمیباشد با قابلیت اتصال به ابزار براده برداری و ابزار حک ضربه ای . مورد استفاده این دستگاه در کارخانجات تولید تابلو برق صنعتی جهت حک پلاک مشخصات تابلو و لیبلهای PVC  میباشد. سیستم کنترل این دستگاه مطابق با دستگاههای CNC بر اساس اجرای فایل GCODE با نرم افزار کنترلی MACH3 میباشد.